Info

appels & parren is (zelfstandige) gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Earnewâld. Aangesloten bij Thuis-in-opvang.

Landelijk Register Kinderopvang: mijn LRK nummer is 148286203 Ga naar de site om de volledige registratie en het inspectierapport van GGD Fryslân te kunnen bekijken. www.landelijkregisterkinderopvang.nl


Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 7.00 uur tot 18.00 uur.
Geen opvang op alle nationale feestdagen, drie weken tijdens de zomervakantie en twee weken rond de kerstdagen. Ook op de verjaardagen van mijn eigen kinderen, 12 februari, 19 maart en 1 september, is er geen opvang. De zomervakantie zal ik ruim van te voren aangeven.

Tarieven
Als zelfstandig gastouder werk ik met het standaardtarief van thuis-in-opvang.nl klik hier voor de huidige tarieven en rekenvoorbeeld. Aan het rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleent. Maak een proefberekening op www.toeslagen.nl

Niet inbegrepen: tussendoortje € 0,35, broodmaaltijd € 0,90

Zelf meenemen: luiers, wanneer nodig babyvoeding en een setje reservekleding.


Hoe en wat  voordat de opvang van start kan gaan.
na een kennismakingsgesprek volgt er een bedenktijd van 5 dagen

bij een positief besluit is er voor de start van de opvang gelegenheid een dagdeel (4 uren) te komen wennen. Eventueel kan er een afspraak gemaakt worden voor een tweede keer wennen. In principe is de ouder bij het wennen niet aanwezig.

inschrijven bij gastouderbureau Thuis in Opvang, tekenen van de ouder-gastouder overeenkomst en ouder-gastouderbureau overeenkomst.

er wordt gestart met een proefperiode van 1 maand. Aan het einde van deze maand volgt er een evaluatie aan de hand van een evaluatie formulier.


Facturering vindt plaats aan het eind van de maand. Nadat ik de uren heb ingevuld in het online systeem volgt er een mail met het verzoek om deze uren binnen drie dagen op fouten te controleren. Na deze drie dagen wordt de factuur via de mail verstuurd.

Afwezigheid wordt minimaal een week van te voren doorgegeven. Wanneer dit niet lukt of mogelijk is worden de geplande uren wel gefactureerd.

Dagritme
De dagen hebben een sterk ritmisch verloop. Beweging en rust wisselen elkaar af. Naast het vrije spel is er aandacht voor het geleide spel, knutselen, tekenen, schilderen en spelletjes. Aan de hand van dagritmekaarten nemen we 's ochtends de dag door. Door het zingen van signaalliedjes (bijv. 'kom by de tafel' en 'lekker ite') op vaste momenten wordt het dagritme nog eens benadrukt. Nadat we de oudste kinderen hebben uitgezwaaid verloopt de rest van de dag ongeveer als volgt:


9.30 fruit eten, liedjes, verhaaltjes, rijmpjes

10.30 activiteit, wandeling, knutselen, tekenen, schilderen...

11.45 middageten

12.30 rusttijd

14.00 kinderen ophalen van school 

14.30 drinken en tussendoortje

15.00 naar buiten

17.00 klaar maken voor vertrek, eventueel nog (gezond) tussendoortje

Samen ruimen we op en doen (kleine) huishoudelijke klusjes. Eten en drinken doen we aan tafel.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten